Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

 

1234: Lemvig bliver til

Lemvig by bliver nævnt første gang i 1234. Christian den 1. udpegede byen til en af fire lovlige havne i Limfjorden sammen med Aalborg, Skive og Nykøbing. På trods af det forblev byen en af landets mindste købstæder. Dette kan bl.a. skyldes, at udsejlingen fra Limfjorden til Vesterhavet sandede til i midten af 1100-tallet. Derfor kom Lemvig til at ligge for enden af Limfjorden i stedet for i begyndelsen.

 

 

1858: Lemvig får en havn

i 1825 brød havet igennem ved Agger Tange. Hermed blev det muligt at sejle ud fra Limfjorden til Vesterhavet, og pludselig var der ikke langt fra Lemvig til de store engelske og tyske handelsbyer. Havnen i Lemvig blev indviet i 1857. Bolværk, lagerplads, kaj og moler afløste den åbne strand. Sejl- og dampskibe kunne nu lægge til i havnen. I 1881 fik byen en ugentlig fragt- og passagerrute til København. Jernbanen kom til og blev i 1899 ført ned til havnen.

 

 

1903 – 1907: Lemvig får fiskerihavn

I årene 1903 – 1907 blev der bygget en stor, ny fiskerihavn i Lemvig. Efterspørgslen på fisk var stor i Europa, og Lemvigs fiskerflåde voksede sig stor. Om vinteren brød man is op i Lemvig Sø eller sejlede det fra Norge til Lemvig for at kunne køle fiskene ned. Isen blev opbevaret i det nye ishus. Men i 1917 blev fiskerihavnen i Thyborøn indviet. Det betød, at næsten alle fiskere i Lemvig flyttede deres skibe. Lemvig Fiskerihavn kom til at ligge stille i næsten 30 år.

 

 

1945: Fiskeriet blomstrer igen

Efter 2. Verdenskrig blev efterspørgslen på fisk igen stor. Der blev etableret både isværk og auktionshal i Lemvig samt bygget køle- og frysehus. Op igennem 50´erne blev fiskerflåden udvidet og toppede i 1987 med 57 hjemhørende kuttere i Lemvig. Op igennem 90´erne blev det dog sværere og sværere at være fisker pga. EF´s indførelse af bl.a. fiskerikvoter. I 2008 lukkede Lemvig Fiskeriauktion, og en 100 år lang epoke med fiskeri var slut.

 

 

Lemvig Bedding og østhavnen

Omkring 1900 fik Lemvig en bedding. Fiskeriets succes gav arbejde til mange bådebyggere. Den sidste kutter blev bygget på Lemvig Bedding i 1974. Beddingen drives stadig privat, men i dag foregår der udelukkende reparationer og vedligehold.

Østhavnen er den yngste del af Lemvig Havn. Den stod færdig i 1927. Her var større vanddybde og plads til store lagerpladser og pakhuse. Fragtskibe lagde til med kul, koks, gødning og foderstoffer.

 

 

2016: Havnen i dag

I dag bliver havnen mest brugt til rekreative formål. Lystbåde lægger til, der er liv på den nye legeplads og foran jordbærsælgerens jordbærformede bod. En betonmur bugter sig som en slange hen over havnearealet. For det meste bruges den bare til siddeplads for solbadende og isnydende turister, men om vinteren, når stormen raser, har den flere gange vist sit værd som stormflodssikring.