Forvandlingen af Lemvig Havn

 

I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune at udarbejde en helhedsplan for udvikling af Lemvig Havn. Det mundede ud i Havneplan 2010, som har to overordnede elementer:

  1. At skabe en sammenhængende havnepromenade langs hele havnen
  2. At sikre havnearealerne og byen mod oversvømmelse

 

 

Derudover er havneplanens overordnede temaer:

 

Fra 2011 til nu har havnen gennemgået en stor forvandling. F.eks. er østmolen blevet forlænget og der er bygget en ny højvandssikring langs den midterste del af havnen, som også har fået ny belægning og belysning samt nyt byrumsinventar. Derudover er der etableret en legeplads samt en ny skatepark på østhavnen. Senest blev den nye vestmole indviet i sommeren 2015. Molen blev ødelagt under stormen Bodil i 2013.

Foran ligger arbejdet med forandringen af den østlige del af havnen. Foruden skateparken rummer området bl.a. et beddingsareal, kontorer og en smedevirksomhed.

Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvad arealerne på østhavnen skal bruges til.

Se hele Havneplan 2010 her.